Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2202/KH-UBND 10/03/2023 UBND Tỉnh Về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025
05/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa
04/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
03/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh