Quyết định số 1198/QĐ-BCĐCĐS ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1198/QĐ-BCĐCĐS ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1198/QĐ-BCĐCĐS
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1198/QĐ-BCĐCĐS
Ngày ban hành 04-05-2022
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 04-05-2022
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 518/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2022
Trích yếu: Về việc đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức
1198_qd_bcđcđs.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh