Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Quyết định số 1139/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1139/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Ngày hiệu lực 27-04-2022
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 4782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/12/2021
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
1139_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh