Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 17/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-11-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 06-12-2021
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 44/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2018
Trích yếu: Quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2021/QĐ-UBND:
17_2021_qd_ubnds.doc:
17_2021_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh