Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
54/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
53/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.
52/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 13) và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 2).
51/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Sơn.
50/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa kênh Mẫu 3.
49/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa kênh Thổ Tre (đoạn 2)
48/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các phòng vệ sinh và cải tạo lại hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Trung tâm hành chính huyện Vạn Ninh.
47/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ thông tin và các trang thiết bị khác để triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh.
46/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.
45/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sân mặt trước Thư viện huyện Vạn Ninh và xây mới nhà vệ sinh và lối đi bê tông tại Sân Vận động 14/8 huyện Vạn Ninh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh