Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24/11/2023 00:00        
Đọc tin

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BVHTTDL quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư nêu rõ: Hàng năm, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định: a) Thành lập các Khối thi đua gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Cụm thi đua gồm các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc của cơ quan, đơn vị. b) Công nhận Khối trưởng, Cụm trưởng, Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng trên cơ sở đề nghị của các Khối thi đua, Cụm thi đua (sau đây gọi là Khối, Cụm thi đua).

Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng

Bằng khen của Bộ trưởng để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt tiêu chuẩn thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Cá nhân làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng; b) Cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch hoặc lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các đợt thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động; c) Cá nhân ngoài Ngành có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Bằng khen của Bộ trưởng để tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng; b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng và được xét tặng hàng năm vào dịp kết thúc năm công tác của Bộ; c) Tập thể lập thành tích xuất sắc đột xuất tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch hoặc thành tích có tác dụng nêu gương trong Bộ, trong Ngành hoặc lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các đợt thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động; d) Tập thể ngoài Ngành có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Trường hợp khác do Bộ trưởng quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã có Thông tư 17/2023/TT-BNV ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Tăng trần giá vé máy bay nội địa
(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học.
Phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”.
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông
(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.
Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.
Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1343/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 16/2023/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.
Hướng dẫn vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong trường mầm non công lập
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTNMT quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh