Nghiêm túc kiểm điểm những tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU

08/06/2023 00:00        
Đọc tin

(Chinhphu.vn) - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU tại địa phương; bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin khẩn trương xây dựng, hoàn thiện công cụ kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 209/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ bảy Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Ban, Bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua; qua 03 đợt thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra EC, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực được phía EC ghi nhận, một số nhiệm vụ đã có sự tiến bộ rõ rệt như: (i) Khung pháp lý cơ bản đã đáp ứng yêu cầu quốc tế về chống khai thác IUU; (ii) Đã từng bước giảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác; (iii) Đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; (iv) Lắp đặt, theo dõi, giám sát tàu cá qua Hệ thống giám sát tàu cá đã có kết quả; (v) Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác có sự cải thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện; một số nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành theo tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao như: (Chưa hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); thực thi pháp luật xử lý hành vi vi phạm khai thác IUU còn yếu kém, thiếu thống nhất, đồng bộ; công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác đối với các lô hàng xuất khẩu vào thị trường châu Âu chưa đảm bảo theo quy định, có hiện tượng hợp thức hóa hồ sơ bất hợp pháp đã bị phía EC phát hiện tại đợt thanh tra lần thứ 3; đặc biệt tiếp tục để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là do sự lơ là, chủ quan của một số địa phương dẫn đến thực hiện chưa nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt 

Để giải quyết các tồn tại, hạn chế trên; đồng thời để đảm bảo chuẩn bị tốt cho việc tiếp, làm việc với Đoàn thanh tra của EC trong tháng 10 năm 2023; với quyết tâm đến tháng 10 năm 2023 gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU; Phó Thủ tướng yêu cầu các Ban, Bộ, ngành và địa phương cần thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, các giải pháp trọng tâm, mở đợt cao điểm kiểm tra.

Cụ thể, người đứng đầu của các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” và Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 về việc “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác IUU” và các văn bản chỉ đạo liên quan khác; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện chống khai thác IUU; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU tại địa phương; bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển để ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác IUU; đặc biệt là ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU; trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự, tiến hành điều tra, truy tố theo quy định pháp luật để răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Ngoại giao kịp thời nắm bắt, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí cho các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU giao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo cơ sở pháp lý đủ sức răn đe để siết chặt công tác quản lý, chống khai thác IUU.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin khẩn trương xây dựng, hoàn thiện công cụ kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng; trước mắt tập trung hoàn thiện hệ thống giám sát tàu cá, đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tháo, ngắt kết nối thiết bị VMS, đảm bảo lưu trữ, truyền dẫn dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm khai thác IUU.

Chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, kịch bản tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan phải hoàn thành đến tháng 10 năm 2023, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương và tàu cá của tỉnh khác hoạt động tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để ngăn chặn, quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những tổ chức, cá nhân liên quan nếu còn để tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia) trước khi Đoàn Thanh tra của EC sang kiểm tra lần thứ 4.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương và tàu cá của tỉnh khác hoạt động tại địa phương; tập trung cao điểm thực thi pháp luật, xử phạt triệt để các hành vi khai thác IUU xảy ra tại địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.

Tuân thủ nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo liên kết theo chuỗi từ tàu cá đến cảng cá, chi cục thủy sản và cơ sở thu mua, chế biến, xuất khẩu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu, kể cả xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, có kết quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)
 
Tin liên quan
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng
(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ TT&TT
(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
Đề xuất mức chi hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn
(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đề xuất quy định mới triển khai các gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em.
Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế.
Quản lý và sử dụng phí, lệ phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet
Quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ internet được thực hiện theo Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet (IP).
Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao
Ngày 25/4/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 15/7/2023
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh
(Chinhphu.vn) - Theo quy định mới, hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh