Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

09/01/2023 00:00        
Đọc tin

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

Theo Thông tư, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (Trung tâm) là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Trung tâm được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục. Trung tâm công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

Trung tâm tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

Thông tư nêu rõ, nhiệm vụ của Trung tâm gồm: Đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng.

Đồng thời, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Tổ chức dạy học và giáo dục cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với học sinh khuyết tật để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hòa nhập hoặc hòa nhập cộng đồng.

Bồi dưỡng, tư vấn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, học sinh, học viên và xã hội.

Mỗi lớp có không quá 12 học sinh

Về hoạt động dạy học và giáo dục tại Trung tâm, Thông tư quy định, học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp có không quá 12 học sinh. Việc sắp xếp lớp học cho học sinh trên cơ sở xác định khả năng, nhu cầu và kết quả giáo dục trong năm học trước của học sinh (nếu có).

Kế hoạch giáo dục của Trung tâm là kế hoạch tổ chức dạy học và giáo dục cho học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt.

Kế hoạch giáo dục của Trung tâm được xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các nội dung giáo dục kỹ năng đặc thù phù hợp với khả năng, nhu cầu học sinh khuyết tật; giám đốc Trung tâm phê duyệt, báo cáo sở giáo dục và đào tạo và cơ quan quản lý chuyên môn khác theo quy định để tổ chức thực hiện.

Nội dung giáo dục kỹ năng đặc thù được tổ chức ít nhất 5 tiết (hoạt động học)/tuần, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cá nhân học sinh. Căn cứ vào nhu cầu giáo dục của học sinh, Trung tâm có thể bố trí thêm các giờ hỗ trợ giáo dục/can thiệp cá nhân.

Học sinh học tập tại Trung tâm được giáo viên phối hợp với cha mẹ/người giám hộ để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân theo năm học. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục cá nhân, giáo viên thiết kế và thực hiện kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo các quy định hiện hành của các cấp học tương ứng.

Tuyển sinh học sinh khuyết tật học tại Trung tâm

Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh khuyết tật để tổ chức dạy học và giáo dục tại Trung tâm, trình sở giáo dục và đào tạo phê duyệt. Trung tâm thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh học sinh khuyết tật học tại Trung tâm theo quy định.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh đảm bảo minh bạch, công bằng, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo sở giáo dục và đào tạo về kết quả tuyển sinh theo quy định.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)
 
Tin liên quan
Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
Quy định giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
(Chinhphu.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.
Tháng 12/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 văn bản QPPL
(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Điều kiện thi, xét nâng hạng cảng vụ viên đường thủy
(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ).
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2023
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Căn cứ, trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.
Từ 1/1/2023 cấp hộ chiếu bổ sung thông tin “nơi sinh”
(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, từ ngày 01/01/2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin “nơi sinh”.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh