Đề xuất thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN

28/09/2022 00:00        
Đọc tin

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó, Bộ đề xuất thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Đề xuất thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Đề xuất thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN

 

Theo đó, dự thảo nêu rõ các trường hợp được thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

a- Nhiệm vụ KH&CN có các vấn đề nghiên cứu cần giải quyết mà chủ nhiệm và các thành viên thực hiện nhiệm vụ không đủ năng lực đảm nhận.

b- Nhiệm vụ KH&CN có các nội dung nghiên cứu cần phải sử dụng những bí quyết, công nghệ có tính độc quyền phải có chuyên gia được tổ chức, cá nhân sở hữu bí quyết, công nghệ đó giao hoặc ủy quyền hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ.

c- Việc thuê chuyên gia phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN có ảnh hưởng quyết định tới khả năng hoàn thành và đạt được các kết quả, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ.

Chỉ thuê chuyên gia nước ngoài trong trường hợp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN không lựa chọn được chuyên gia trong nước đáp ứng quy định.

Định mức kinh phí thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dự thảo cũng nêu rõ, nhiệm vụ KH&CN được dự toán thuê chuyên gia vượt định mức do Bộ Tài chính ban hành phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc có vai trò chiến lược đối với việc nâng cao tiềm lực KH&CN trong phạm vi cấp quản lý;

- Nhiệm vụ KH&CN giải quyết những vấn đề đột xuất, cấp bách của quốc gia hoặc của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trên cơ sở yêu cầu nội dung công việc và kết quả dự kiến đạt được, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thuyết minh rõ sự cần thiết của việc thuê chuyên gia và dự toán kinh phí thù lao theo kết quả thương thảo với chuyên gia để hội đồng tư vấn xem xét, đánh giá và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án KH&CN

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án KH&CN.

Cụ thể, đối với dự án sản xuất thử nghiệm, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo dự án sản xuất thử nghiệm được duyệt:

- Tối đa 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí);

- Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Tối đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với dự án sản xuất các sản phẩm quốc gia; sản phẩm theo công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ được đổi mới; sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao:

a- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% thù lao thực hiện dự án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các chức danh nghiên cứu và chuyên gia trực tiếp thực hiện nội dung nghiên cứu hoàn thiện các quy trình công nghệ, giải pháp KH&CN, xây dựng các phần mềm máy tính; thử nghiệm, phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đến khi hoàn thành sản phẩm lô số không.

b- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích theo dự án loại này trong quá trình thử nghiệm và sản xuất sản phẩm lô số không của dây chuyền công nghệ; tối đa 50% đối với các dự án loại này trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)
 
Tin liên quan
TOÀN VĂN: Báo cáo tình hình KT-XH Quý III và 9 tháng năm 2022
(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022.
Quy định mới về Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
Kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.
Trước 20/10, kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU
(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trước ngày 20/10/2022 khẩn trương tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo đi kiểm tra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.
Ưu tiên tuyển dụng, trả lương lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
(Chinhphu.vn) - Đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra nhóm giải pháp phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Quy định mới về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
(Chinhphu.vn) - Phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; sản xuất an toàn, hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống ngư dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
(Chinhphu.vn) – Ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh