Số công báo: 52 + 53 Ngày xuất bản: 10-09-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/07/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo địa phương năm học 2008 - 2009 Công văn số 09/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-07-2008
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo địa phương năm học 2008 - 2009
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 52 + 53
Ngày xuất bản 10-09-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh