Số công báo: 05/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 31/07/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 64/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-07-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 05/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
64/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh