Số công báo: 05/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 21/07/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2006-2010 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 61/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21-07-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2006-2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 05/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
61/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh