Số công báo: 04 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 14/09/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện để tài khoa học và công nghệ; Dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Khánh Hòa" Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 76/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14-09-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện để tài khoa học và công nghệ; Dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Khánh Hòa"
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 04
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
76/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh