Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Công văn số 4598/UBND-VP ngày 10/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bô,công chức, viên chức Công văn số 4598/UBND-VP
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu 4598/UBND-VP
Ngày ban hành 10-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bô,công chức, viên chức
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh