Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 67/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
67/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh