Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 08/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xử lý người điều khiển và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 66/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xử lý người điều khiển và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
66/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh