Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 04/08/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v sửa đổi một số điều Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, ban hành kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 65/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-08-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi một số điều Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, ban hành kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
65/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh