Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 185/2006/NQ-HĐND ngày 10/08/2006 của HĐND huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn chương trình phổ cập giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn(2006 - 2010) Công văn số 185/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 185/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-08-2006
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về việc phê chuẩn chương trình phổ cập giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn(2006 - 2010)
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
185/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh