Số công báo: 01 + 02 Ngày xuất bản: 10-11-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 183/2006/NQ-HĐND ngày 10/08/2006 của HĐND huyện Khánh Sơn Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ (2004 - 2009) Công văn số 183/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 183/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-08-2006
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ (2004 - 2009)
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 01 + 02
Ngày xuất bản 10-11-2006
Không có văn bản
183/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh