Số công báo: 20 + 21 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 96/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29-12-2006
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 20 + 21
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
96/2006/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh