Số công báo: 03/08 Ngày xuất bản: 24-08-2006
Chưa có file !
Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND ngày 23/09/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách. Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 74/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-09-2005
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 03/08
Ngày xuất bản 24-08-2006
Không có văn bản
74/2005/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh