Số công báo: 01/08 Ngày xuất bản: 16-08-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND4 ngày 21/07/2005 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010 Công văn số 06/2005/NQ-HĐND4
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 06/2005/NQ-HĐND4
Ngày ban hành 21-07-2005
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 01/08
Ngày xuất bản 16-08-2006
Không có văn bản
06/2005/NQ-HĐND4:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh