Số công báo: 08+09 Ngày xuất bản: 15-02-2012
Chưa có file !
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012 Công văn số 25/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2011
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 08+09
Ngày xuất bản 15-02-2012
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh