Số công báo: 12 + 13 Ngày xuất bản: 10-03-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa Công văn số 17/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-12-2007
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 12 + 13
Ngày xuất bản 10-03-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh