Số công báo: 12 + 13 Ngày xuất bản: 10-03-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 Công văn số 12/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20-12-2007
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 12 + 13
Ngày xuất bản 10-03-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh