Số công báo: 01 Ngày xuất bản: 15-01-2007
Chưa có file !
Nghị quyết 228/NQ-HĐND ngày 04/01/2007 của HĐND huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt điều chỉnh các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản Công văn số 228/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 228/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04-01-2007
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh các danh mục đầu tư xây dựng cơ bảnthuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 01
Ngày xuất bản 15-01-2007
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh