Nhập thông tin
Nhập thông tin Công văn số 09/2011/NQ-HĐND
Loại văn bản
Số, ký hiệu 09/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-04-2011
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
09/2011/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh