Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 06 tháng cuối năm 2024.
Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 06 tháng cuối năm 2024. Quyết định số 1788/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1788/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-07-2024
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 06 tháng cuối năm 2024.
Ngày hiệu lực 08-07-2024
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1107/KH-UBND
Ngày ban hành: 29/01/2024
Trích yếu: Về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Số, ký hiệu: 554/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/03/2023
Trích yếu: Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 1198/QĐ-BCĐCĐS
Ngày ban hành: 04/05/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 909/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/04/2022
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
1788_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh