Số công báo: 90+91 Ngày xuất bản: 08-07-2024
Quyết định số 1582/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1582/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1582/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-06-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 18-06-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 90+91
Ngày xuất bản 08-07-2024
Số, ký hiệu: 463/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/02/2024
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 393/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/02/2020
Trích yếu: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 392/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/02/2020
Trích yếu: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 98/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/01/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
1582_qd_ubnd.pdf:
1582_qd_ubnd.doc:
1582_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh