Kế hoạch số 7098/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025-2030)
Kế hoạch số 7098/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025-2030) Kế hoạch số 7098/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 7098/KH-UBND
Ngày ban hành 01-07-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025-2030)
Ngày hiệu lực 01-07-2024
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
7098_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh