Số công báo: 90+91 Ngày xuất bản: 08-07-2024
Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1564/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17-06-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 17-06-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 90+91
Ngày xuất bản 08-07-2024
Không có văn bản
1564_qd_ubnd.pdf:
1564_qd_ubnd.doc:
1564_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh