Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh (khu 01 - nhà máy xử lý nước) tại thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh (khu 01 - nhà máy xử lý nước) tại thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh Quyết định số 1755/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1755/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03-07-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh (khu 01 - nhà máy xử lý nước) tại thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
Ngày hiệu lực 03-07-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 3094/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2023
Trích yếu: Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh (Khu 01- Nhà máy xử lý nước) tại thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh
1755_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh