Biên bản ghi nhớ (MOU) tiến tới thống nhất hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hiroshima, Nhật Bản
Biên bản ghi nhớ (MOU) tiến tới thống nhất hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hiroshima, Nhật Bản Công văn số BGN
Loại văn bản Văn bản khác
Số, ký hiệu BGN
Ngày ban hành 25-06-2024
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Tiến tới thống nhất hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hiroshima, Nhật Bản
Ngày hiệu lực 25-06-2024
Lĩnh vực Ngoại vụ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
cv_1419 kt_ bản ghi nhớ hợp tác khánh hòa - hiroshima.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh