Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 Công văn số 30/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-06-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Ngày hiệu lực 11-06-2024
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/03/2024
Trích yếu: Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024
Số, ký hiệu: 114/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/12/2023
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
30_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh