Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 31/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-06-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 11-06-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 94/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2023
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư Dự án: tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa; địa điểm: huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 70/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)
Số, ký hiệu: 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới thay thế 03 cầu: Thác Ngựa, Sông Giang; Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B, huyện Khánh Vĩnh
Số, ký hiệu: 26/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2022
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống kênh đập dâng Chị Trừ (kênh Văn Định đoạn thượng lưu)
31_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh