Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP)
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP) Công văn số 28/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-06-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP)
Ngày hiệu lực 11-06-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
28_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh