Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 01/2024/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2024/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-06-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-07-2024
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
01.2024_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh