Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1660/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1660/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24-06-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 24-06-2024
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2792/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2022
Trích yếu: Về việc quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1660_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh