Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn ủy quyền tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn ủy quyền tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể Quyết định số 1664/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1664/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24-06-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh thời hạn ủy quyền tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
Ngày hiệu lực 24-06-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/07/2023
Trích yếu: Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
1664_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh