Số công báo: 81+82 Ngày xuất bản: 14-06-2024
Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quyết định số 1360/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1360/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực 01-06-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 81+82
Ngày xuất bản 14-06-2024
Không có văn bản
1360_qd_ubnd.pdf:
1360_qd_ubnd.doc:
1360_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh