Số công báo: 81+82 Ngày xuất bản: 14-06-2024
Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 1356/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1356/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-05-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày hiệu lực 23-05-2024
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo 81+82
Ngày xuất bản 14-06-2024
Số, ký hiệu: 1809/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2019
Trích yếu: Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
1356_qd_ubnd.pdf:
1356_qd_ubnd.doc:
1356_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh