Số công báo: 79+80 Ngày xuất bản: 12-06-2024
Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện Quyết định số 1338/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1338/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện
Ngày hiệu lực 22-05-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 79+80
Ngày xuất bản 12-06-2024
Số, ký hiệu: 109/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/01/2022
Trích yếu: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1338_qd_ubnd.pdf:
1338_qd_ubnd.doc:
1338_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh