Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1500/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1500/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-06-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 05-06-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 34/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2023
Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
Số, ký hiệu: 1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2021
Trích yếu: Về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ
Số, ký hiệu: 1145/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
1500_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh