Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình gia cố mương thoát nước thôn Ngọc Hội 1 - Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình gia cố mương thoát nước thôn Ngọc Hội 1 - Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc Công văn số 32/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27-05-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về chủ trương đầu tư công trình gia cố mương thoát nước thôn Ngọc Hội 1 - Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
32_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh