Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quyết định số 1453/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1453/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực 31-05-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 813/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/04/2021
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chỉnh được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
Số, ký hiệu: 1659/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2020
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Số, ký hiệu: 2726/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/08/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1453_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh