Số công báo: 78 Ngày xuất bản: 05-06-2024
Quyết định số 1200/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 1200/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1200/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày hiệu lực 07-05-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 78
Ngày xuất bản 05-06-2024
Số, ký hiệu: 935/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/04/2024
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1200_qd_ubnd.pdf:
1200_qd_ubnd.doc:
1200_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh