Quyết định số 1401/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1401/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1401/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1401/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 28-05-2024
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2548/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2022
Trích yếu: Phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2546/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2022
Trích yếu: Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
1401_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh