Số công báo: 76+77 Ngày xuất bản: 30-05-2024
Quyết định số 1241/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2026” Quyết định số 1241/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1241/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2026”
Ngày hiệu lực 09-05-2024
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo 76+77
Ngày xuất bản 30-05-2024
Số, ký hiệu: 4607/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2021
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Số, ký hiệu: 4279/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2021
Trích yếu: Về việc Ban hành Đề án "Số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 2026”
1241_qd_ubnd.pdf:
1241_qd_ubnd.doc:
1241_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh