Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Nha Trang
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Nha Trang Công văn số 22/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-05-2024
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Nha Trang
Ngày hiệu lực 23-05-2024
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
22_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh