Số công báo: 70+71 Ngày xuất bản: 16-05-2024
Kế hoạch số 4054/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 4054/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 4054/KH-UBND
Ngày ban hành 16-04-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 16-04-2024
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 70+71
Ngày xuất bản 16-05-2024
Không có văn bản
4054_kh_ubnd.pdf:
4054_kh_ubnd.doc:
4054_kh_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh